ΥΚΠΑΑΠ

Πληροφορίες

Το Μάιο του 2011, κατ’ εφαρμογή του “Καλλικράτη”, ο Δήμος Λαγκαδά συνέστησε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, ΑθλητισμούΠαιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.).


Ο σκοπός της υπηρεσίας, δεν είναι άλλος παρά η σύμπλευση με τον πολίτη και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας μέσω της προνοιακής διάθλασης της Αυτοδιοικητικής ομπρέλας.


Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π με πεδίο δράσης ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, από την ευαίσθητη προσχολική ηλικία έως τον οικονομικά ανενεργό πληθυσμό, συγκροτεί πυρήνες ζωής και δημιουργίας σε κάθε γωνία του διευρυμένου Δήμου Λαγκαδά.

Εκσυγχρονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών

Τον Μάρτιο του 2022 η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π συνεχίζοντας να δρα με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αποφάσισε να ανανεώσει την ιστοσελίδα και τις διαδικτυακές της υπηρεσίες.

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ψηφιακού ανασχηματισμού της ΥΚΠΑΑΠ και ευελπιστούμε πως συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών και την βελτιστοποίηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.